In english
KUNDCASE

Delphiprogrammering

Ert företag har egenutvecklade program som är skrivna i programmeringsspråket Delphi. Antingen behöver ni hjälp med vidareutvecklingen av applikationen, eller så behöver ni hjälp med långsiktigt underhåll. Vi har många års erfarenhet av delphi-programmering inom många olika typer av branscher.

Vi kan hjälpa er med följande:

  • Uppsättning av versionshantering av Delphi-koden på Github eller Bitbucket.
  • Genomgång av befintlig kod med rapport på svagheter och utnyttjade av 3:e-partskomponenter. Tillsammans med den tidigare utvecklaren om möjligt.
  • Lyfta äldre kod till nyare versioner av RAD Studio.
  • Hjälp med byte av databasmotor.
  • Utveckling av nya funktioner.

#RADStudio, #Delphi, #Github, #Bitbucket, #Database, #BDE, #Paradox, #SQLServer, #MySQL, #MariaDB, #Interbase, #Firebird