In english
TJÄNSTER

PC-Tools

Inom begreppet ”PC-Tools” avser man oftast alla de små verktygsapplikationer som behövs under utveckling och eftermarknad av ett styrsystem.

Det kan handla om allt från egenutvecklad mjukvara som strukturerar och paketerar data under utvecklingsprocessen till verktyg för servicetekniker ute på fältet för att uppdatera, konfigurera eller felsöka ett system. ”PC-Tools” är ett vedertaget namn för att beskriva mjukvara som oftast krävs runt ett styrsystem men där man inte avser själva mjukvaran i det inbyggda systemet.

Bra och robusta ”PC-Tools” är många gånger avgörande för ett lyckat utvecklingsprojekt av en produkt med ett inbyggt styrsystem.

Vi på Pandema har över 25 års erfarenhet av utveckling av ”PC-Tools” för olika utvecklingsprojekt av styrsystem.

Vi kan hjälpa er med följande:

  • Utveckling av applikationer för konfiguration och paketering av firmware.
  • Utveckling av labb-applikationer för test av systems prestanda.
  • Utveckling av verktyg för servicetekniker – uppdatera mjukvara på fältet, diagnostikrapporter, felsökningar etc.
  • Utveckling av verktyg för processer och tester i produktionen av en produkt.

#PC-Tools, #Embedded, #LabTest, #ServiceTools, #FCT-Test, #Firmware