In english
TJÄNSTER

Exempel på systemutveckling

Ett företag bygger värmepumpar och värmepannor och vill effektivisera sina produkter så att de kan anpassa sig efter rådande elpriser men samtidigt bibehålla god komfort. 

Användarna av systemet skall kunna ställa in nivåer och konfigurera systemet från sin mobiltelefon för smidig hantering. 

Vi hjälper till med följande:

  • Utveckling av smart styrsystem där IoT, maskininlärning och insamling från nya temperatursensorer integreras i er befintliga kod.
  • Utveckling av smarta sensorer. Med IoT mesh-radioteknik så tar vi fram billiga temperatursensorer som kommunicerar med värmesystemet och rapporterar in rumstemperaturer från hela fastigheten. Med hjälp av dessa så lär sig värmesystemet automatiskt hur det ska köras optimalt.
  • Utveckling av mjukvaror för test, produktion och service.
  • Utveckling av Back-end på Microsoft Azure alt. AWS för inhämtning och lagring av priser och väderprognoser för kommande dagar. Denna data hämtas sedan av värmesystemet.
  • Utveckling av Appar (iOS/Android) där användaren av värmesystemet kan utföra konfiguration samt ta del av systemets prestanda och status.

#Embedded, #AI, #Mesh, #IoT, #Connectivity, #FreeRTOS, #Electronics, #Hardware, #PlasticDesign, #Apps, #iOS, #Android, #C, #C++, #Cloud, #Azure, #AWS, #Nordpool